Εξατομικευμένη Εκπαίδευση

Σίγουρη και Σύγχρονη εκμάθηση ξένων γλωσσών!

Η εξατομικευμένη εκπαίδευση αποτελεί την πιο σίγουρη και σύγχρονη μέθοδο εκμάθησης ξένων γλωσσών. Στο language αξιολογούμε και προσδιορίζουμε μαζί τις ανάγκες σας και διαμορφώνουμε το προσωπικό σας πρόγραμμα σπουδών ώστε να επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση σε ελάχιστο χρόνο, να προβάλλετε σωστά το επαγγελματικό σας προφίλ αλλά και να δημιουργήσετε ή να επεκτείνετε τον κύκλο εργασιών σας.

στο language μπορείτε ...

  • να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε ανάμεσα σε περισσότερα από 20 διαθέσιμα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών ακόμη και εξ αποστάσεως.
  • να προετοιμαστείτε για όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.
  • να εμβαθύνετε στην ορολογία, να εξοικειωθείτε με τις καθημερινές μορφές λόγου, την προφορά αλλά και με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της γλώσσας – στόχου.
  • να προσαρμόσετε και να μεταβάλλετε το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις επιδιώξεις σας.

γιατί στο language ...

  • όλα τα προγράμματα σπουδών είναι ατομικά.
  • η διδασκαλία γίνεται από πιστοποιημένους, έμπειρους και κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, που ενημερώνονται συνεχώς για εξελίξεις και για νέες καινοτόμες τεχνολογίες στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.
  • εκμεταλλευόμαστε απόλυτα το διαθέσιμο χρόνο μαθημάτων ώστε να είναι αποτελεσματική η εκμάθηση.
  • επιλέγουμε το διδακτικό υλικό με βάση τις ανάγκες σας και διαμορφώνουμε επιπλέον υλικό, που παρέχεται δωρεάν, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης.
  • διπλασιάζουμε δωρεάν τις ώρες διδασκαλίας οκτώ εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για πληρέστερη ενημέρωση!