Περισσότερα

Το language μπορεί και παρέχει πολλά περισσότερα!

στο language ...

  • αναλαμβάνουμε τη διερμηνεία, εντός και εκτός Ελλάδας, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, σε συνεργασία με κορυφαίους διερμηνείς.
  • συντάσσουμε και διορθώνουμε οποιοδήποτε είδος κειμένου.
  • δακτυλογραφούμε από και προς οποιαδήποτε γλώσσα και σε πολυτονικό σύστημα.
  • επιμελούμαστε την απομαγνητοφώνηση, τον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση σε συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες.

ζητήστε μας ...

  • την προετοιμασία του βιογραφικού, του υπομνήματος ή του φακέλου σας για εισαγωγή σε ξένα πανεπιστήμια.
  • την ειδική δημιουργική επεξεργασία των κειμένων σας (πίνακες, εικόνες, διαγράμματα, παρουσιάσεις).
  • τη διεκπεραίωση έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εξωτερικό.
  • την επικύρωση επίσημων εγγράφων.
  • την παράδοση του κειμένου σας σε οποιαδήποτε μορφή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για πληρέστερη ενημέρωση!